افتخارات و تقدیر نامه ها

موسسه دیده‌بان حافظان امین مفتخر است خدمات خود را به شرکت ها و سازمان ها ارائه دهد که در این راستا مورد تایید و حمایت بسیاری از شرکت ها و ارگان ها قرار گرفت :

  • تقدیرنامه از پلیس پیشگیری انتظامی
  • تقدیر نامه از سازمان اوراق بهادار تهران
  • تقدیر نامه از خدمات حفاظتی و مراقبتی فاتب
  • تقدیر نامه از شرکت جنرال مکانیک
  • لوح تقدیر از دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو
  • تقدیر نامه از امور خدمات و پشتیبانی دانشگاه علم و صنعت ایران
  • تقدیر نامه از شرکت نفت
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین