افتخارات و تقدیر نامه ها

موسسه دیده‌بان حافظان امین مفتخر است خدمات خود را به شرکت ها و سازمان ها ارائه دهد که در این راستا مورد تایید و حمایت بسیاری از شرکت ها و ارگان ها قرار گرفت :

  • تقدیرنامه از پلیس پیشگیری انتظامی
  • تقدیر نامه از سازمان اوراق بهادار تهران
  • تقدیر نامه از خدمات حفاظتی و مراقبتی فاتب
  • تقدیر نامه از شرکت جنرال مکانیک
  • لوح تقدیر از دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو
  • تقدیر نامه از امور خدمات و پشتیبانی دانشگاه علم و صنعت ایران
  • تقدیر نامه از شرکت نفت
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین
دیده بان حافظان امین